<blockquote class=”twitter-tweet” data-partner=”tweetdeck”><p lang=”en” dir=”ltr”>This is a BOMBSHELL from <a href=”https://twitter.com/MattAFiedler“>@MattAFiedler</a>: amendment would gut catastrophic protections FOR PEOPLE WITH EMPLOYER COVERAGE NATIONWIDE. RETWEET! <a href=”https://t.co/XM1iDyct02“>pic.twitter.com/XM1iDyct02</a></p>&mdash; Topher Spiro (@TopherSpiro) <a href=”https://twitter.com/TopherSpiro/status/859168002100604929“>May 1, 2017</a></blockquote> <script async src=”//platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8”></script>